V zmysle zákona Zák. č.122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov súhlasím so správou, spracovaním a uchovaním mojich osobných údajov uvedených v prihláške v rámci počítačovej siete internet. Som si vedomý/á, že informácie, ktoré poskytujem patria do Osobitnej kategórie osobných údajov. Čestne vyhlasujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé a poskytnutie údajov je dobrovoľné na základe vlastného rozhodnutia. Tieto údaje môžu byť spracované výlučne pre účely zasielania newslettrov. Súhlas je daný na dobu určitú po dobu 3 rokov, ktorý je možné kedykoľvek písomne odvolať do lehoty 30 dní. Po období 3 rokov budú údaje anonymizované a ďalej využívané výlučne pre štatistické účely.
* povinné údaje

Ak si želáte mať prehľad o nových kolekciách a dostávať informačné materiály – Newslettre o produktoch a službách našich obchodov, potrebujeme váš súhlas k obidvom políčkam a radi sa vám prinesieme prehľad toho najlepšieho o akciách a typoch z našich obchodov.