V zmysle zákona NRSR č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov a Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES, súhlasím so spracúvaním mojich osobných údajov uvedených v prihláške. Vyhlasujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé a poskytnutie údajov je dobrovoľné na základe vlastného rozhodnutia. Spracúvanie sa riadi Podmienkami spracúvania osobných údajov a informáciou o právach na ochranu osobných údajov.
* povinné údaje

Ak si želáte mať prehľad o nových kolekciách a dostávať informačné materiály – Newslettre o produktoch a službách našich obchodov, potrebujeme váš súhlas k obidvom políčkam a radi sa vám prinesieme prehľad toho najlepšieho o akciách a typoch z našich obchodov.